ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(เรียนจันทร์-ศุกร์)

ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565


รายละเอียด (ไฟล์ PDF)