ภาพกิจกรรม

ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดี และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียน จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระราชูปถัมภ์ แนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอน อาคารเรียนและห้องเรียนต่างๆ หวังว่าจะเป็นคณะที่ใช่..สาขาวิชาที่ชอบ..ตอบโจทย์อาชีพในอนาคตของน้องๆ
โพสเมื่อ : 15 ธันวาคม 2566 : 94 Views