ภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน ได้เข้ามาขอคำปรึกษาและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทา

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน ได้เข้ามาขอคำปรึกษาและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและพี่นักศึกษา ให้การต้อนรับ บรรยาย สาธิต ให้ความรู้ตลอดจนร่วมพัฒนาชิ้นงานจนสำเร็จ ทางศูนย์ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน ที่ไว้วางใจให้เราได้เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา เพื่อสังคมการเรียนรู้ที่ดีเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์นักเรียนไทยให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสู่สากล
โพสเมื่อ : 08 สิงหาคม 2566 : 805 Views