ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลำดับ ชื่อไฟล์แบบฟอร์ม ไฟล์แนบ
1 แบบฟอร์มขอขึ้นคะแนนจิตอาสาและคะแนนความดี เปิดไฟล์

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร ไฟล์แนบ
1 วุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ (O-net) สาขาวิชาชีววิทยา เปิดไฟล์
2 วุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ (O-net) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดไฟล์
3 วุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ (O-net) สาขาวิชาสังคมศึกษา เปิดไฟล์
4 วุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ (O-net) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดไฟล์
5 วุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ (O-net) สาขาวิชาภาษาไทย เปิดไฟล์
6 วุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ (O-net) สาขาวิชาฟิสิกส์ เปิดไฟล์
7 วุฒิบัตรสำหรับนักศึกษาร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ (O-net) สาขาวิชาเคมี เปิดไฟล์

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : facebook.com/edu.crru.ac.th/

สถิติผู้เยี่ยมชม 32,573 คน

วันนี้
105
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,410
เดือนที่แล้ว
2,568
ปีนี้
21,235
ปีที่แล้ว
11,338

Facebook Fanpage

แผนที่