บุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษสาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาชีววิทยาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสาขาวิชาสังคมศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์สาขาวิชาดนตรีศึกษาวิชาชีพครู
-

บุคลากรสายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาสาขานวัตกรรมหลักสูตรและศาสตร์การจัดการเรียนรู้ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)ประกาศนียบัตรบัณฑิต (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
-

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติผู้เยี่ยมชม 88,249 คน

วันนี้
75
เมื่อวาน
183
เดือนนี้
5,347
เดือนที่แล้ว
5,249
ปีนี้
26,098
ปีที่แล้ว
50,813

Facebook Fanpage

แผนที่