บุคลากรสายวิชาการ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาการศึกษาพิเศษสาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาชีววิทยาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปสาขาวิชาสังคมศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์วิชาชีพครู

บุคลากรสายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)สาขาวิชาวิจัย วัดและประเมินผลการศึกษา (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
-สาขาวิชาสะเต็มศึกษา (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
-

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : facebook.com/edu.crru.ac.th/

สถิติผู้เยี่ยมชม 32,568 คน

วันนี้
100
เมื่อวาน
385
เดือนนี้
1,405
เดือนที่แล้ว
2,568
ปีนี้
21,230
ปีที่แล้ว
11,338

Facebook Fanpage

แผนที่