ภาพกิจกรรม

ให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ให้กับคณะครูและนักเรียน ชุมนุมเพาะเห็ด จากโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับและให้ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ให้กับคณะครูและนักเรียน ชุมนุมเพาะเห็ด จากโรงเรียนดอนชัยวิทยาคม ณ โรงเห็ดคุณครู ตึก 65 (ตึกเครดิตยูเนี่ยน) มร.ชร. 9/9/65
โพสเมื่อ : 09 กันยายน 2565 : 2021 Views