โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

รู้จัก U2T

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เมื่อบ้านเกิด..มีฝันซ่อนอยู่ พวกเธอจากบ้านมา เพื่อมาหาฝันในเมืองใหญ่ เพราะคิดว่าที่นี่คงสร้างฝันและโอกาสให้พวกเธอได้แต่ในความจริงมันไม่เป็นแบบที่เธอคิด บางทีก็ทำให้ท้อ เพราะไม่รู้จะได้เจอความฝันที่ต้องการจริงๆหรือเปล่า ? หรือบางทีเราอาจกำลังมองข้ามบางสิ่งไป...งั้นเรามาลองมองย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นชีวิตของเรากัน นั่นก็คือ “บ้านเกิด” สถานที่ ที่ให้ความสบายใจและความอบอุ่น ซึ่งอาจมีแสงสว่างของอนาคต ความฝัน และความสำเร็จ ที่รอให้เราไปสร้าง และเริ่มต้นขึ้นมา
ความเป็นมา

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยส่วนหนึ่งได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ตำบลละ 2 คน รวม 6,000 คน เพื่อจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ในหน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์

          เพื่อให้เกิดการจ้างงานบัณฑิตใหม่ ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ในการจัดทำข้อมูลราชการมในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data)