ภาพกิจกรรม

กิจกรรมงานวันวิชาการสังคม ครั้งที่ 6

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จัดกิจกรรมงานวันวิชาการสังคม ครั้งที่ 6 ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคม , การแข่งขันละครประวัิศาสตร์ , การแข่งขันวาทีสร้างสรรค์ , การแข่งขันประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน และ การประกวดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและสะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นครูสังคมศึกษา ตลอดการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
โพสเมื่อ : 25 มกราคม 2567 : 80 Views