ภาพกิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงราย คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันกลอนสด ระดับภาคเหนือ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทย “การแข่งขันกลอนสด ระดับภาคเหนือ” จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยทีมนักศึกษา ประกอบด้วย นายณภรัตน์ บุญนำมา นางสาวกัญญารัตน์ ก่อนแก้ว นายสิทธิศักดิ์ ไชยสลี และ นายธนุดล ฟ้าเลิศ ได้รับ “รางวัลชมเชย” ซึ่งมี อาจารย์ ดร.โชคฑีรภัคญ์ ธนเศรษฐวัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
โพสเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2566 : 256 Views