ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาได้จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดี คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน sex shop
โพสเมื่อ : 31 ตุลาคม 2565 : 1952 Views