ภาพกิจกรรม

ค่ายพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และอบรม ICT

กิจกรรมค่ายพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และอบรม ICT โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาชั้นปี 2 ณ โรงเรียนบรรพตวิทยา อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย (ดอยผาตั้ง)
โพสเมื่อ : 04 มีนาคม 2567 : 51 Views