ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ บริการวิชาการ ให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - 3 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อดำ) จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 31 สิงหาคม 2566 : 1010 Views