ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ลำดับหัวข้อข่าว
1 คณะครุศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ ๔
27 พฤษภาคม 2567 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 35 Views
2 EDU Music Competition #1
03 เมษายน 2567 | by: ADMIN_EDU | : 296 Views
3 แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับ "การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2567"
13 กุมภาพันธ์ 2567 | by: ADMIN_EDU | : 255 Views
4 การอบรมเพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ O-NET ประจำปี 2567
10 มกราคม 2567 | by: ADMIN_EDU | : 263 Views
5 พิธีไหว้ครูกระบี่กระบองและครูมวย
25 ธันวาคม 2566 | by: ดำเกิง วัฒนวีร์ | : 223 Views
6 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายและ วิ่ง 42.195 กม. /2566
23 ธันวาคม 2566 | by: ดำเกิง วัฒนวีร์ | : 218 Views
7 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม “กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพครู”
27 ตุลาคม 2566 | by: ADMIN_EDU | : 416 Views
8 (เพิ่มเติม) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
26 ตุลาคม 2566 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 3588 Views
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
24 ตุลาคม 2566 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 3395 Views
10 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567
10 ตุลาคม 2566 | by: ADMIN_EDU | : 6554 Views
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)
05 ตุลาคม 2566 | by: ADMIN_EDU | : 760 Views
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567
04 ตุลาคม 2566 | by: ADMIN_EDU | : 497 Views
13 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566
04 กันยายน 2566 | by: ADMIN_EDU | : 988 Views
14 คืนสู่เหย้า “เทา-แสด น้องพี่ 50 ปี CRRU REUNION”
21 สิงหาคม 2566 | by: ADMIN_EDU | : 775 Views
15 ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศโครงการแข่งขันการแปลและการล่ามจีนไทย-ไทยจีน ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ประจำปี 2566
17 สิงหาคม 2566 | by: จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์ | : 981 Views
16 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน ได้เข้ามาขอคำปรึกษาและพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
08 สิงหาคม 2566 | by: วิชิต เทพประสิทธิ์ | : 996 Views
17 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2655
13 มิถุนายน 2566 | by: ADMIN_EDU | : 928 Views
18 การเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัยฯ ตามนโยบายพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพ รวมถึงความปลอดของนักศึกษาช่วงการปรับตัวในชั้นปีที่ 1
20 เมษายน 2566 | by: ADMIN_EDU | : 1241 Views
19 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
05 เมษายน 2566 | by: ADMIN_EDU | : 1407 Views
20 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
04 เมษายน 2566 | by: ADMIN_EDU | : 1394 Views
21 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566
27 มีนาคม 2566 | by: ADMIN_EDU | : 3591 Views
22 ระบบลงทะเบียนกิจกรรม "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู/ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขั้นต้น"
22 มีนาคม 2566 | by: ADMIN_EDU | : 1406 Views
23 ระบบสมัครสมาชิก KSP Self-Service
03 มีนาคม 2566 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 3038 Views
24 วิธีการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู KSP E-Service
03 มีนาคม 2566 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 2960 Views
25 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
03 มีนาคม 2566 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 2817 Views
26 โครงการพัฒนาสมรรถะนักเรียนผลิตสินค้าสู่การต่อยอดภูมปปัญญาท้องถิ่น
03 มีนาคม 2566 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 2656 Views
27 ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมพัฒนาสมรรถนะ ประจำปีการศึกษา 2565
09 กุมภาพันธ์ 2566 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 1461 Views
28 เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ การใช้สื่อการสอยคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GeoGebra
30 มกราคม 2566 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 1454 Views
29 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 5
21 มกราคม 2566 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 2039 Views
30 กิจกรรม จินตคณิต สนุกKID พิชิตด้วยมือ
09 มกราคม 2566 | by: ADMIN_EDU | : 1471 Views
31 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
21 ธันวาคม 2565 | by: ADMIN_EDU | : 1278 Views
32 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A2 สำหรับการสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า(จำนวน 28 ชั่วโมง) สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
21 พฤศจิกายน 2565 | by: ADMIN_EDU | : 1420 Views
33 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B1 สำหรับการสอบภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา(จำนวน 28 ชั่วโมง) สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
21 พฤศจิกายน 2565 | by: ADMIN_EDU | : 1372 Views
34 การอบรมพัฒนา Soft Skill ด้วยทักษะ
11 พฤศจิกายน 2565 | by: ADMIN_EDU | : 1444 Views
35 รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2566
09 พฤศจิกายน 2565 | by: ADMIN_EDU | : 2672 Views
36 กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพครู
07 พฤศจิกายน 2565 | by: ADMIN_EDU | : 1402 Views
37 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพิเศษนักเรียนครู เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
10 ตุลาคม 2565 | by: ADMIN_EDU | : 4553 Views
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
03 ตุลาคม 2565 | by: ADMIN_EDU | : 1755 Views
39 เปิดระบบลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต ประจำปี 2565 (สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561-21 กรกฎาคม 2563)
26 กันยายน 2565 | by: ADMIN_EDU | : 1409 Views
40 กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
20 กันยายน 2565 | by: ADMIN_EDU | : 1387 Views
41 สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับคณะครุศาสตร์ จัดอบรม Up-skill Re-skill
15 กันยายน 2565 | by: ADMIN_EDU | : 1795 Views
42 บทความวิจัยนักศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
12 กันยายน 2565 | by: ADMIN_EDU | : 1689 Views
43 สพป.เชียงราย เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
27 มิถุนายน 2565 | by: ADMIN_EDU | : 1416 Views

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติผู้เยี่ยมชม 88,229 คน

วันนี้
55
เมื่อวาน
183
เดือนนี้
5,327
เดือนที่แล้ว
5,249
ปีนี้
26,078
ปีที่แล้ว
50,813

Facebook Fanpage

แผนที่