คณะครุศาสตร์ 053 776 000 ต่อ 1582

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หัวข้อข่าว : รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2566
รายละเอียดข่าว :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2565

รายละเอียดดังแนบและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ดังต่อไปนี้
    1. ดำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ผ่านโรงเรียนต้นสังกัด
    2. ผู้เข้าสมัครต้องกรอกข้อมูลใน แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (กสศ.01) และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 
   3. ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมโดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 4.หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัคร จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม และผู้สมัครต้องคืนทุนเต็มจำนวนที่ได้รับ นอกจากนี้ผู้สมัครยังจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
     5. มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 5 มิถุนายน 2566
มิถุนายน 2566
     6. ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 5377 6014, 0 5377 6000 ต่อ 1581
เบอร์โทรศัพท์ 0 5377 6014, 0 5377 6000 ต่อ 1581

รายละเอียดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่


ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติผู้เยี่ยมชม 88,258 คน

วันนี้
84
เมื่อวาน
183
เดือนนี้
5,356
เดือนที่แล้ว
5,249
ปีนี้
26,107
ปีที่แล้ว
50,813

Facebook Fanpage

แผนที่