คณะครุศาสตร์ 053 776 000 ต่อ 1582

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หัวข้อข่าว : รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567
รายละเอียดข่าว :

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวกรอกข้อมูลยืนยันการเป็นนักศึกษา พร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าทำเนียมการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ https://reg.crru.ac.th/admission/ กรณีผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2567

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สำหรับการเข้าจองหอพัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลขที่ 511 / 2556 เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พักหอพักในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ รหัส 67 จึงแจ้งมาเพื่อให้ทราบว่า นักศึกษาไม่ต้องรีบจองหอพัก เพราะระบบจะเปิดให้จองหอพัก ในวันที่นักศึกษาเข้ารายงานตัวในระบบ ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2566 ต่อไป

** อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา


ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติผู้เยี่ยมชม 88,241 คน

วันนี้
67
เมื่อวาน
183
เดือนนี้
5,339
เดือนที่แล้ว
5,249
ปีนี้
26,090
ปีที่แล้ว
50,813

Facebook Fanpage

แผนที่