คณะครุศาสตร์ 053 776 000 ต่อ 1582

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หัวข้อข่าว : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2568
รายละเอียดข่าว :

   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567  มีรายละเอียดดังแนบและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาโดยไม่เข้าร่วมในระบบ TCAS (Thai University Center Admission System)
2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากยืนยันข้อมูลการสมัครแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
3. กรณีผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้วถือว่าสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาได้
4. ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง ทั้งนี้ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมโดยใบรายงานผลการเรียนต้องระบุวันสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัคร จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
6. มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 วันที่ 9 มิถุนายน 2568
7. ผู้สมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 5377 600 ต่อ 1581


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
     3.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
     3.2 ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะผู้สมัครเรียน
     3.3 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาของผู้สมัคร โดยใบรายงานผลการเรียน ต้องระบุวันสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2568 เท่านั้น


ใบสมัครเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568 (ประเภทโควตาพิเศษ)
- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -
โพสเมื่อ : 2024-07-01 | : 560 Views

- ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด -
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12 กรกฎาคม 2567 | by: ADMIN_EDU | : 101 Views
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2568
01 กรกฎาคม 2567 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 560 Views
เชิญชวนพี่ๆ น้องๆ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักกีฬา
20 มิถุนายน 2567 | by: ดำเกิง วัฒนวีร์ | : 272 Views
คณะครุศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ ๔
27 พฤษภาคม 2567 | by: สงกรานต์ ก้างยาง | : 830 Views
EDU Music Competition #1
03 เมษายน 2567 | by: ADMIN_EDU | : 915 Views

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติผู้เยี่ยมชม 96,478 คน

วันนี้
21
เมื่อวาน
142
เดือนนี้
3,204
เดือนที่แล้ว
4,725
ปีนี้
34,327
ปีที่แล้ว
50,813

Facebook Fanpage

แผนที่