คณะครุศาสตร์ 053 776 000 ต่อ 1582

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หัวข้อข่าว : คณะครุศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ ๔
รายละเอียดข่าว :

คณะครุศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประเภทสอบคัดเลือก รอบที่ ๔

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

รับสมัคร ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

          เอกสารประกอบการรับสมัคร

๑.ใบรับรองผลการเรียน

๒.แฟ้มสะสมผลงาน พร้อมสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๕๘๑ ผู้ประสานงาน นางสาว รจนา กิติมา

แขนงวิชาที่เปิดรับ

๑. การศึกษา (คหกรรมศาสตร์) [ค.บ. ๔ ปี]

๒. การศึกษา (เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา) [ค.บ. ๔ ปี]

๓. การศึกษา (ดนตรีศึกษา) [ค.บ. ๔ ปี]

๔. การสอนภาษา (ภาษาจีน) [ค.บ. ๔ ปี]

๕. การสอนภาษา (ภาษาอังกฤษ) (ค.บ.๔ ปี)

๖. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) [ค.บ. ๔ ปี]

๗. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ฟิสิกส์) [ค.บ. ๔ ปี]

๘. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ชีววิทยา) [ค.บ. ๔ ปี]

เอกสารประกอบการรายงานตัว ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

    ๑. ใบรับรองผลการเรียน (จริง) และสำเนา ๒ ใบ

    ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ใบ

    ๓. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ

    ๔. ชำระเงินค่าสมัครเรียน ๒๐๐ ค่าธรรมแรกเข้า ๔,๒๐๐ และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร

    ๕. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)


- ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ -

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053 776 014
Fax : 053 776 014
Email : educational.crru@gmail.com
Facebook : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สถิติผู้เยี่ยมชม 90,752 คน

วันนี้
92
เมื่อวาน
150
เดือนนี้
2,203
เดือนที่แล้ว
5,647
ปีนี้
28,601
ปีที่แล้ว
50,813

Facebook Fanpage

แผนที่