ภาพกิจกรรม

การสอนเสวนา (Dialogic Teaching)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ นำบุคลากรของสาขาฯเข้าร้วมการสอนเสวนา (Dialogic Teaching) จากสถาบัน Creativity Culture and Education: CCE และ กศส. ณ ทีเค ปาร์ค คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ
โพสเมื่อ : 08 ธันวาคม 2565 : 1379 Views