ภาพกิจกรรม

ค่ายนักศึกษาครูังคมศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2567

โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จัด "ค่ายนักศึกษาครูังคมศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 13" ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 150 คน ในวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 (3 วัน 2 คืน) ณ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย **โดยมีภารกิจปฏิบัติการ 3 เสาหลัก 1. การพัฒนาผู้เรียน : จัดกิจกรรมให้กับสภานักเรียนในโรงเรียน 2. การพัฒนาโรงเรียน : ทาสี , ปรับภูมิทัศน์ ในส่วนต่างๆ 3. การพัฒนาชุมชน : เก็บข้อมูลชุมชน สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาบนเว๊ปไชค์ และการสร้างคลิปวีดีโอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
โพสเมื่อ : 04 มีนาคม 2567 : 49 Views