ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ

   
     Tel. 053 776 014
Tap To Call

ติดต่อเรา   arrow

logo edu blue

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
( Faculty Of Education )

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57100
เบอร์โทรศัพท์ : 0 – 5377 – 6014
เว็บไซต์ : http://edu.crru.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/edu.crru/