โรงแรมที่พัก ม.ราชภัฏเชียงราย

โซนใกล้ ม.ราชภัฏเชียงราย

ลำดับชื่อโรงแรมอัตราค่าใช้บริการ/ห้องหมายเลขโทรศัพท์
1.บ้านดู่รีสอร์ท590 บาท (รวมอาหารเช้า)053-767797
2.ซีแอนซี บ้านดู่750 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)
1,000 บาท (รวมอาหารเช้า)
053-776532-3

โซนตัวเมืองเชียงราย

ลำดับชื่อโรงแรมอัตราค่าใช้บริการ/ห้องหมายเลขโทรศัพท์
1.โรงแรมเดอะสเปซ666 – 756 บาท (รวมอาหารเช้า)053-600422
2.HOP INN หอนาฬิกา800 บาท (ไม่รวมอาหารเช้า)053-600699
3.เวียงอินทร์ เชียงราย1,600 บาท (รวมอาหารเช้า)053-711533
4.แสนโฮเทล1,600 บาท (รวมอาหารเช้า)053-727360