ภาพกิจกรรม

อบรมสัมมนาและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู SIL2 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 (อบรมออนไลน์)


วิทยากร โดยครูนุชนารถ ลิ้มโคราชพันธ์ บุคลากรโรงเรียนบ้านขัวแคร่ และครูนิติศักดิ์ เรือนสอน บุคลากรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย