ภาพกิจกรรม

การมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชถัฏเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรและแสดงความคิดเห็น เรื่อง การมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ได้ร่วมบันทึกวิดิโอการแสดงแนวคิดการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ต่อไป
โพสเมื่อ : 16 สิงหาคม 2566 : 754 Views