ภาพกิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม 50 ปี คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ หลักสูตรได้เข้ารับการตรวจประเมินและผ่านมาตรฐานครบทั้ง 18 หลักสูตร ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย กิตติ จากวิทยาลัยเชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ให้เกียรติคณะครุศาสตร์มาเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มา ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 07 มิถุนายน 2566 : 906 Views