ภาพกิจกรรม

ค่ายอบรมก่อนการคัดเลือกนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4

พิธีเปิดค่ายอบรมก่อนการคัดเลือกนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-25 มีนาคม 2566 โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับน้องๆนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
โพสเมื่อ : 20 มีนาคม 2566 : 1268 Views