ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนิเทศนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น

และพัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่1 (ภาคหนือ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายระหว่างวันที่4 – 5 กุมภาพันธ์2566 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท สาขาวัดร่องเสือเต้น เชียงราย รูปเพิ่มเติม shorturl.at/iFM48
โพสเมื่อ : 06 กุมภาพันธ์ 2566 : 1213 Views