ภาพกิจกรรม

ชุมนุมทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

คณะครุศาสตร์ โดย ผศ.ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการชุมนุมทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
โพสเมื่อ : 27 มกราคม 2566 : 1338 Views