ภาพกิจกรรม

ค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 7

ณ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2565 รูปภาพเพิ่มเติม https://studentnsruac-my.sharepoint.com/personal/rames_c_my_nsru_ac_th/_layouts/15/onedrive.aspx?ga=1&id=%2Fpersonal%2Frames%5Fc%5Fmy%5Fnsru%5Fac%5Fth%2FDocuments%2F%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%208%20%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%2020%2D22%20%E0%B8%A1%E0%B8%84%2E%2066
โพสเมื่อ : 23 มกราคม 2566 : 1102 Views