ภาพกิจกรรม

คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาจีน

คณบดี คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ในโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาจีน ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โพสเมื่อ : 16 ธันวาคม 2565 : 1102 Views