ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE

อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งอาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) โดยงานนี้จัดขึ้นโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชัฏเชียงราย
โพสเมื่อ : 15 ธันวาคม 2565 : 1748 Views