ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 13 ธันวาคม 2565 : 1236 Views