ภาพกิจกรรม

คณะครุศาสตร์ให้การต้อนรับทีมผู้นำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

ท่านผู้นำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร และรองผู้อำนวยการ นางอัมพร จันทนะเปลิน เข้าหารือกับคณบดี ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน ในการพัฒนางานวิชาการให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนิเทศก์ครูผู้สอน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจากคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ เพื่อคอยให้คำปรึกษา แนะนำในด้านวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2565 : 1179 Views