ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2565 : 1077 Views