ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M)

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ สังกัดคณะครุศาสตร์ มร.ชร. จัดกิจกรรมการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (O&M ณ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ และโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โพสเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2565 : 1723 Views