ภาพกิจกรรม

การทดสอบวัดสมรรถนะมาตรฐานเฉพาะวิชาชีพ (Exit-Exam) ของหลักสูตร ครั้งที่ 1

ประมวลภาพ “การทดสอบวัดสมรรถนะมาตรฐานเฉพาะวิชาชีพ (Exit-Exam) ของหลักสูตร ครั้งที่ 1” ณ คณะครุศาสตร์ ผ่านระบบคลังข้อสอบออนไลน์ที่คณะได้พัฒนาขึ้น #ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาที่ตื่นเต้นในการสอบ แต่อาจารย์ก็ตื่นเต้นด้วยเช่นกัน เพราะถือว่าเป็นการทดลองใช้ระบบคลังข้อสอบออนไลน์ในการสอบ Exit-Exam ของหลักสูตรเป็นครั้งแรก #ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชภูมิ แซ่ใช้ ผู้พัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ ความร่วมมือของอาจารย์วิชาเอกและวิชาชีพครูทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนร่วมทุกๆคน ที่ช่วยกันพัฒนาและขับเคลื่อนระบบคลังข้อสอบออนไลน์จนสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง #ครั้งแรก อาจจะเจอปัญหากันบ้าง แต่เราจะร่วมกันพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
โพสเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2565 : 1094 Views