ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนาและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี)

กิจกรรมสัมมนาและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน ประธานในพิธีเปิด วิทยากรให้ความรู้ในเรื่องโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน โดย อาจารย์ ดร.อนุชิต วัฒนาพร
โพสเมื่อ : 22 ตุลาคม 2565 : 1214 Views