ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โพสเมื่อ : 17 ตุลาคม 2565 : 1748 Views