ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษา ใน "โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ" ระหว่างวันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โพสเมื่อ : 06 ตุลาคม 2565 : 1175 Views