ภาพกิจกรรม

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โพสเมื่อ : 28 กันยายน 2565 : 1105 Views