ภาพกิจกรรม

ยุวชนอาสาโครงการย่อย

เดินหน้าอย่างเต็มที่กับสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา กับกิจกรรมยุวชนอาสา โครงการย่อย "ช่องทางขายสินค้าออนไลน์" ลงพื้นที่เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ได้ร่วม workshop การถ่ายภาพสินค้าและการเปิดร้านค้าออนไลน์ กับทางเทศบาลตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 26 กันยายน 2565 : 1903 Views