ภาพกิจกรรม

ร่วมวางแผนงานพัฒนาเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น กลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มร.ชร. ร่วมวางแผนงานพัฒนาเครือข่ายครูรัก(ษ์)ถิ่น กลุ่มภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 26 กันยายน 2565 : 1333 Views