ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารและอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวน

พิธีลงนามความร่วมมือและการพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสถาบันผลิตและพัฒนาครู รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 35 อัตรา โดยมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง และรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร นำทีมงานผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 22 กันยายน 2565
โพสเมื่อ : 23 กันยายน 2565 : 1311 Views