ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายบริการภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมค่ายบริการภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โพสเมื่อ : 20 กันยายน 2565 : 1799 Views