ภาพกิจกรรม

นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ ตองอ่อน คณบดี คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าพบเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและซักถามให้คำแนะนำด้านการเรียนการสอนกับนักศึกษาในโครงการฯดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โพสเมื่อ : 08 กันยายน 2565 : 1125 Views