ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในด้านการพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจในวัยเด็ก

อาจารย์โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยร่วมเป็นวิทยากรอบรม โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในด้านการพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจในวัยเด็ก ให้แก่ครูพี่เลี้ยงดูเด็ก ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะในด้านการส่งเสริมการพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจในวัยเด็ก รุ่นที่ 2" ณ ห้องประชุมดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอรี บายกะตะธานี โดยได้เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต และอาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์กนกวรรณ วังมณี อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า EF ในเด็กปฐมวัยล, ผลลัพธ์ของ EF ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต, การส่งเสริม EF ด้วยสภาพแวดล้อม, ลักษณะและบทบาทของครูพี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย,การประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งของงใกล้ตัว sex shop seks shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
โพสเมื่อ : 01 กันยายน 2565 : 1328 Views