ภาพกิจกรรม

งาน Pitching Mini R2M เส้นทางสู่นวัตวนิชย์

อาจารย์ ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ พร้อมด้วยนักศึกษาโปรเทคโนโลยีดิจทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมงาน Pitching Mini R2M เส้นทางสู่นวัตวนิชย์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์เชียงใหม่ ชึ่งในครั้งนี้นักศึกษาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและทำได้ดีในบริบทที่ไม่คุ้นชิน แม้จะไม่ได้รับเลือกให้เข้ารอบต่อไป ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่าสำหรับนำไปปรับปรุง เพื่อให้ได้งานที่สามารถทำตลาดได้จริงต่อไป
โพสเมื่อ : 31 สิงหาคม 2565 : 1311 Views