ภาพกิจกรรม

การตรวจประเมินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.มีชัย เทพนุรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์วัฒนา ปัญญามณีศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมใจพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลเวียงชัย ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงชัย นำเสนอโครงงานนวัตกรรมท้องถิ่น เรื่อง นวัตกรรมบริหารจัดการขยะ ทางคณะครุศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเชิงรูปธรรม และบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อเป็นการต่อยอดของโครงงานนวัตกรรมต่อไปอีกด้วย
โพสเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2567 : 24 Views