ภาพกิจกรรม

การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ามา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะครุศาสตร์ โดยแขนงวิชาการศึกษาปฐมวัย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาปฐมวัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์ แกล้วกล้า รองคณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน ณ ห้องเธียเตอร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นักศึกษาทั้งสองสถาบันฯ ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมปฐมวัย ร่วมกัน ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
โพสเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2567 : 44 Views