ภาพกิจกรรม

การประชุมทบทวนและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันนี้ 13 พ.ค. 67 คณะครุศาสตร์จัดการประชุมทบทวนและเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้สมรรถนะเป็นฐานโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 - 4 สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาเชียงราย ร่วมเสนอแนะแนวทางในการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุม 50 ปีคณะครุศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
โพสเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2567 : 27 Views