ภาพกิจกรรม

ตัดสินกีฬากลุ่มขยายโอกาส เขต 1 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม วันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2566

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 64 ได้ไปตัดสินกีฬาและบริการวิชาการสุ่ชุมชนในท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 16 ธันวาคม 2566 : 110 Views